Albisteak

 
Udalbatzak 2019ko abenduaren lOean egÍndako batzarrean, Orozkoko Udaleko Aurrekontu-Orokorrak onarturik, eta jendaurrean egon diren 15 egun balioduneko epean inolako alegaziorik ezta erreklamaziorík aurkeztu ez danez, 2020ko ekÍtaldiko Aurrckontu-Orokorra argÍtaratzen da; berau, Orozkoko Udaleko Aurrekontu eta Udaleko langileen zerrendagaz osaturik dagoana.

 Aurrekontuaren behin betiko onarpena (PDF 1.17MB)