Kultura eta kirol zerbitzuetan alta eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da.

Kirol zerbitzuetan alta emateko Udal Kiroldegira jo, Ibaiondo z/g, edo 94 633 96 16 telefono zenbakire deitu behar da eta bertan izena emateko behar den dokumentazioari buruzko informazioa jaso behar da.

Indumak antolatzen dituen ikastaroetan alta emateko Zubieta etorbidean 16an (eraikinaren atzeko partea) dauden bulegoetara jo, edo 94 633 99 45 telefono zenbakira deitu behar da.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak

Legezko informazioa

 • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomia Estatutua
 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
 • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea
 • Espedientean aplika daitekeen araudia, Euskadiko araudia eta lege-esparrua:
 • Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea.
 • Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudia onartzen duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua.
 • Toki Korporazioetako Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955ko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da.

Kirol zerbitzuetan alta emateko Udal Kiroldegira jo, Ibaiondo z/g, edo 94 633 96 16 telefono zenbakire deitu behar da eta bertan izena emateko behar den dokumentazioari buruzko informazioa jaso behar da.

Indumak antolatzen dituen ikastaroetan alta emateko Zubieta etorbidean 16an (eraikinaren atzeko partea) dauden bulegoetara jo, edo 94 633 99 45 telefono zenbakira deitu behar da.