Herritarren eskubideak

2586/1986 Errege Dekretuan jasotako eskubideak, azaroaren 28koa, Toki Erakundeen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena.
  • Informaziorako eskubidea
  • Batzorde eta Udalbatzetan parte hartzeko eskubidea
  • Elkartegintza sustatzea
  • Herri ekimenerako eskubidea