Osoko Bilkura

Zinegotzi guztiek osatzen dute (11k) eta alkatea da burua. Udaleko jarduera ardatzak ezartzen dira eta gai garrantzitsuenetan erabakiak hartzen dira. Eginkizun betearazlearen eraketa, plangintza, arauketa eta fiskalizazioko zereginak ditu.

Besteak beste, betebehar hauek dagozkio:

 • Alkatea aukeratzea.
 • Gobernu-organoak kontrolatu eta ikuskatzea.
 • Aurrekontuak onartzea.
 • Ordenantzak eta erregelamenduak onartzea.
 • Planak eta antolaketako eta kudeaketako gainerako tresnak onartzea.

Osoko bilkura hilean behin egiten da, bigarren asteartean, arratsaldean. Alkateak edo zinegotzien laurdenak eskatuta, ez ohiko osoko bilkura egiten da.

Osoko bilkurak publikoak dira. Hartutako akordioak edozein pertsonak edo entitatek kontsulta ditzake.

Informazio-batzordeak

Organo hauek ez dute erabakitzeko eskumenik. Euren zereginak hauek dira:

 1. Osoko bilkurak erabaki behar dituen gaiak aztertzea eta txostenak eta kontsulta egitea.
 2. Alkatearen, tokiko gobernu-batzarraren eta ordezkaritzak dituzten zinegotzien kudeaketaren jarraipena egitea.

KULTURA, EUSKARA, KIROLA, HEZKUNTZA, GAZTERIA ETA TURISMOA.

Presidentea: Begoñe Olabarria

Batzordekideak:

 • Berenice Rodríguez
 • Izaskun Gaztelu
 • Pilar García

Ordezkariak:

 • Arkaitz Olabarria
 • Rakel Olavarria
 • Victor Olaguenaga
 • Zigor Gorostiaga

HIRIGINTZA, OBRAK ETA ZERBITZUAK.

Presidentea: Josu San Pedro

Batzordekideak:

 • Arkaitz Olabarria
 • Victor Olaguenega
 • Pilar García

Ordezkariak:

 • Berenice Rodríguez
 • José Urraza
 • Estanis Etxebarria
 • Zigor Gorostiaga

GIZARTE- ONGIZATEA, BERDINTASUNA ETA OSASUNA.

Presidentea: Berenice Rodríguez.

Batzordekideak:

 • Begoñe Olabarria
 • Zigor Gorostiaga
 • Izaskun Gaztelu

Ordezkariak:

 • José Urraza
 • Rakel Olavarria
 • Victor Olabarria
 • Pilar García

NEKAZARITZA, HEZKUNTZA, MENDIAK ETA INGURUMENA.

Presidentea: Rakel Olavarria
Batzordekideak:

 • Arkaitz Olabarria
 • Estanis Etxebarria
 • Zigor Gorostiaga

Ordezkariak:

 • Berenice Rodríguez
 • Begoñe Olabarria
 • Victor Olaguenaga
 • Pilar García

OGASUNA/ KONTUEN BATZORDE BEREZIA

Presidentea: José Urraza

Batzordekideak:

 • Rakel Olavarria
 • Estanis Etxebarria
 • Pilar García

Ordezkariak:

 • Berenice Rodríguez
 • Begoñe Olabarria
 • Victor Olaguenaga
 • Zigor Gorostiaga

HEERRI-PARTAIDETZA, ENPLEGUA ETA TURISMOA

Presidentea: Josu San Pedro

Batzordekideak:

 • Rakel Olavarria
 • Victor Olaguenaga
 • Zigor Gorostiaga

Ordezkariak:

 • José Urraza
 • Begoñe Olabarria
 • Estanis Etxebarria
 • Pilar García

Alkatea batzorde guztietako presidentea da.

Tokiko Gobernu Batzordea

Alkateak eta berak izendatutako zinegotziek osaturiko gobernu-organoa da. Zinegotzi kopurua ezin izango da izan udalbatzako kideen herena baino handiagoa.

Tokiko Gobernu Batzordearen zeregin nagusiak hauek dira:

 1. Alkateari aholkuak eta laguntza ematea.
 2. Alkateak edo osoko bilkurak delegatutako eskumenak gauzatzea.

Hauek dira Batzordeko kideak, alkatearen presidentziaren pean:

 • Jose Urraza Aldayturriaga (ADIE)
 • Arkaitz Olabarria Orueta (ADIE)
 • Maria del Pilar García Palacios (BILDU)