Telefono interesgarriak

Direktorioa
Zerbitzua Telefono Zkia. Zerbitzua Telefono Zkia.
Udaletxea 94 633 96 33 / 94 633 96 85
94 633 05 44 / 94 633 05 79 (FAXa)
Ikastetxe publikoa 94 633 96 15 / 94 633 98 12
Gazte txokoa 94 633 99 45 Haurreskola 94 633 97 16
Herritarrak informatzeko telefonoa 94 589 09 83 Orozko Museoa 94 633 98 23
Kiroldegia 94 633 96 16 Gizarte zerbitzuak 94 633 96 33
SOS Deiak - Larrialdiak 112 Udaletxeko larrialdietarako telefonoa 94 633 05 64