Orozkoko udalan egindako I. berdintasun planak arlo honetan aurrera egiteko estrategiak proposatzen ditu

Orozkoko Udalan egindako I. Berdintasun Planak emakume eta gizonen aukerak partekatzearen inguruan aurrera egiteko estrategiak proposatzen ditu. I Berdintasun Plana, hilebete askotako lanaren emaitza izan da. Udalak udalerriko emakume eta gizonen aukera berdintasunari buruzko aldez aurreko diagnostikoa egin zuen Plan hau prestatzekoan erreferentzia gisa erabiltzeko.

Plan honek, 2008-2011eko aldian garatuko dena, aldatu nahi den gizarte errealitatea zehazten duten helburuak biltzen ditu, egin beharrekoa eta zehaztu beharrekoa lehenesteko eginkizuna betetzen dute proposaturiko adierazleen eta ondoko ebaluazioen bidez, baita lorturiko emaitzen norainokoa ere.

Ezarritako arlo guztietan ezarriko dira helburuak, eta arlo bakoitzean buruturiko ekintzak sartuko dira, EAEko Berdintasunerako IV. Planak dakartzan ekintza-taldeetan bilduak: ezagutza sortzea, jabearaztea, informazioa eta dibulgazioa, trebakuntza, baliabideak eta zerbitzuak sortzea egokitzea, arauak sortzea eta egokitzea eta horien jarraipena egiteko mekanismoak egokitzea. Abiarazi beharreko estrategiei dagokie planteatzen diren ekintzen deskribapena.

Orozkoko Udalaren emakumeen eta gizonen berdintasunerako I. Plan hau egiteko erabilitako metodologia eta, alde batetik, udal arlo guztietako arduradun politikoen eta teknikoen inplikazioa ekarri du, eta bestetik, herritarrak ordezkatzen dituzten tokiko erakunde guztien partaidetza.

Bi lan-talde sortu dira datuak biltzeko eta diagnostikoen zirriborroak egiaztatzeko: bultzada emateko taldea, arduradun politikoek eta Berdintasun arloaren arduradun teknikoek osaturiko organoa, eta koordinazioko taldea, udal arlo guztietako arduradun politikoak osatua.

Bestalde, herriko emakumeen arteko elkartzeak antolatu ziren haien nahiak ezagutu eta biltzeko. Topaketa horietan ere berdintasun zerbitzua ezagutzera eman zieten.

  • Emakunde
  • Emakumea eta Familia