Orozkoko udalaren oinarrizko gizarte zerbitzua

Orozkoko Udalaren Oinarrizko Gizarte Zerbitzua Gizarte Zerbitzuen Sistema Publikoaren oinarrizko unitate bat da, udalerriko herritar guztiei zuzentzen zaiena: Hirugarren adinekoei, familiei, haur zein nerabeei, etab. Zerbitzuak edozein herritar artatuko du. Herritarra, lehenengo, Gizarte langile batekin egongo da eta honek dagokion informazioa eta orientazioa emango dio. Honek kasuari irtenbidea aurkitzeko edo beste zerbitzu batera bideratzeko izapideak hasiko ditu.

Balio eta diziplina anitzeko jarduera-unitatea da, honako funtzio hauek dituena:

 • Dauden baliabideei buruzko informazioa eta orientazioa ematea.
 • Prestazioak eta zerbitzuak eskuratzeko erraztasunak ematea eskubidea duten pertsona guztiei.
 • Udalerrian bizi eta oinarrizko beharrizanak (elikagaiak, estatua, etab.) bete barik dituztenei laguntza ematea.
 • Adinagatik, minusbaliotasunagatik edo gaixotasunagatik erabateko garapen pertsonala eta soziala izatea oztopatzen dizkien egoera zailak dituzten pertsonei ahalik eta autonomoen bizitzen laguntzea.
 • Laneratzeko aparteko zailtasunak dituztenen gizarteratzea laguntzea.
 • Zailtasun egoeretan dauden adin txikiko eta nerabeen ongizatea sustatzeko eta babesteko lan egitea beste erakunde eta gizarte agente batzuekin lankidetzan.
 • Gizarte bazterketa saihestea.
 • Gizarte arazoen konponketan komunitatearen inplikazioa sustatzea.
 • Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko aukera-berdintasuna sustatzea.
 • Gizarte Ekintza Bizkaiko Foru Aldundia
 • Gizarte Gaietako Saia