Hirigintza

 
Atal honetan, udal bide publikoen egoera zein dan kontsultau ahalko dozu. Koadro honetan, kolore desbardinen bidez, egoera onean dagozan eta ez dagozan bideak ikusi ahal doguz; holan, daukien degradazinoaren arabera bideen mantentze-lanetan eragin ahal izateko balioko dau.

Bideak konpontzeko plan hau auzoetako batzar desbardinetan eta auzoen udal kontseiluan adostu da. Orain, atal hau ikusita, edozein herritarrek bere bidearen hondatze-maila egiaztatzeaz ganera, bideak daukan inbertsino-lehentasuna ikusi ahal izango dau.

Argitzeko, ondorengoa ikusi ahal dogu zutabeka:

  • Lehenengoa: Auzoetako batzarren arabera jagokon zonifikazinoa.
  • Bigarrena: Tokiko edo auzoko mapara lotura. Hemen bide bakotxa zehaztasunez ikusi ahal izango da.
  • Hirugarrena: Aitatutako bidea zein auzora edo bidera doan.
  • Laugarrena: Bidearen egoera, ikuspuntu orokor batetik, ibilbidearen abiapuntutik amaieraraino.
  • Bosgarrena: Bidea konpontzeko premina, ikuspuntu orokor batetik. Kolore gorriak lehentasuna ezartzen dau, laranjak tarteko egoera eta berdeak bidea egoera onean dagoela.
  • Seigarrena: Errepide bakotxean egin beharreko jarduketa-motak. Konponketa zehatzak izan daitekez.
  • Zazpigarrena: Errepideak daukiezan kalteak konpontzeko premina.
Hau ez da zarratuta dagoen plan bat; halandaze, gogoraratu gura dogu edonork parte hartu leikela planean, eta planoetan ez dagozan arazoak jakinarazteaz ganera jarduketa barriak be proposatu daitekezala.

Aurreko urteak