Ingurumena

 
Hondakin mota bakoitza zein edukiontzitan bota:
 
  • Beira
  • Ontziak
  • Pilak
  • CDak
  • Abelazkuntza jardueratik sortzen diren hondakinak
  • Papera
  • Hondakin organikoak
  • Etxeetan erabilitako olioa
  • Erabilitako arropa
  • Garbigune