Ingurumena

 
  • Gorbeialdegaz harremanetan jarri.
  • Landare-osasunerako ontziak, produktu zoosanitarioen ontziak eta xiringak.
  • Artzain elektrikoaren pilak.
  • Zaku-bolen plastikoak.